top of page

Fysioterapeut - Åse Egge

Klinikk og erfaring:

Åse har jobbet som fysioterapeut ved Tonus siden 2006. I 2010 ble hun medeier i Tonus. Hun har mye erfaring med akutt- og kronisk muskel-/skjelettproblematikk, både i forhold til rygg, nakke, skulder, samt bekkensmerter i forbindelse med svangerskap.

 

Ved Tonus er det Åse som jobber med kvinnehelse og hun følger de opp både individuelt og i grupper. Gruppetilbudet for gravide og barselkvinner er det Åse som har hovedansvaret for og hun sørger for at den mest oppdaterte kunnskapen innen feltet blir omsatt i praksis.

Åse er også sertifisert instruktør innen babymassasje. Hun arrangerer jevnlig babymassasjekurs ved Tonus (les mer her)

Åse jobber også med behandling av akutt og kronisk krystallsyke (les mer om krystallsyke/BPPV her).

Spesielle kurs:

 • Ann Cools: skulderskurs, trinn 1 + 2 + 3

 • Mulligan concept A + B + avansert kurs

 • Iglebekk og Tjell: Undersøkelse og behandling av kronisk krystallsyke (BPPV)

 • Britt Stuge: Behandling av bekkenrelaterte smerter etter fødsel

 • Linda Joy Lee: discover physio

 • Sertifisert babymassasjeinstruktør

 • Kinesiotaping trinn 1 + 2

 • IMS behandling

 • Idrettsmedisinsk høstkongress - over flere år

 • Seminar for NFF faggruppen for kvinnehelse

 • NIH fitness treningsveileder og gruppeinstruktør

 • Peter O' Sullivan: Classification and management of  chronic low back  disorders – from a motor control perspective
 • Paul Hodges: Lumbopelvic motor control: (clinical assessment and treatment of motor control dysfunction in low back pelvic pain
bottom of page