Nevrologisk fysioterapi

Nevrologisk fysioterapi er behandling tilpasset og rettet mot deg som har funksjonsproblemer som er nevrologisk betinget. Dette kan være som følge av traumer, sykdommer og funksjonsforstyrrelser i ditt perifere eller sentrale nervesystem. Noen muskelsykdommer blir også benevnt som nevrologisk sykdom.

 

Eksempler på diagnoser som faller under nevrologisk fysioterapi er hjerneslag, medfødt eller traumatisk hjerneskade, ryggmargsskade, nevromuskulær sykdom, Parkinson og MS.

 

En grundig funksjonsvurdering danner fundamentet for din videre behandling og trening/rehabilitering. Behandlingstiltakene har som hensikt å fremme din funksjon eller forebygge funksjonsfall, avhengig av problemstilling og dine personlige målsetninger. Målet med nevrologisk fysioterapi er at du skal oppleve størst mulig grad av selvstendighet i hverdagen og deltagelse i samfunnet.

 

Kunnskapsgrunnlaget for en behandler innen nevrologisk fysioterapi er blant annet motorisk- kontroll og læring, nervesystemets plastisitet (formbarhet).

 

Sentralt i nevrologisk fysioterapi er forståelsen av at bevegelse fremkommer gjennom samspillet mellom dine forutsetninger som individ, oppgaven som skal utføres og kravene fra omgivelsene hvor oppgaven skal løses.

Online-booking Karoline

Book din time hos Karoline online her

Send Karoline en epost med dine spørsmål

Ring til Karoline