Midlertidig stenging!

ONLINE BOOKING ER DESSVERRE STENGT!

På grunn av den massive spredningen av korona viruset har vi landet på at det etisk riktige er å stenge klinikken midlertidig.

Dette gjelder fra mandag 16. mars og fremover på ubestemt tid.

 

Vi er foreløpig ikke beordret til dette av helsemyndighetene. Risikoen for at vi potensielt kan utsette sårbare grupper for smitterisiko veier imidlertid tyngre enn behovet for fysioterapitjenester slik situasjonen er nå.

Hvis du er pasient og har time vil vi kontakte deg, du trenger ikke foreta deg noe.

Du vil kunne kontakte oss på post@tonus.no
For å kontakte din behandler direkte, finn epost-adressen her!

Pasienter av Nina Theodorsen kan ta kontakt på 92483509

 

Stengningen gjelder i første omgang i 2 uker, med mulighet for forlengelse. Vi gir beskjed når vi igjen kan åpne.

 

Vi vil fortløpende legge ut informasjon både på Facebook og på nettsiden

 

"Solidaritet - Nasjonal dugnad mot smittespredning"