top of page

Fysioterapeut - Petter Dale

Petter jobber med 60 % driftsavtale primært rettet mot barn og ungdom. 
Klinikk og erfaring:

Petter har lang erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut samt også i kommunehelsetjenesten. Petter har tidligere jobbet på Barnas Fysioterapisenter. Her jobbet han med barn og ungdom med alle typer lidelser/diagnoser.

 

Petter har også jobbet innen idrett og som kursholder innen slyngetrening.

På Tonus jobber Petter hovedsakelig med barn og ungdom og samarbeider tett med spesialist- og kommunehelsetjenesten. Han tar imot barn/ungdom med alle typer problemstillinger som f.eks opptrening etter operasjon, motorisk vurdering, plager i muskel-skjelettapparatet, overvekt, nevrologiske problemstillinger mm.

 

Han tar fortløpende inn nye pasienter og har kort ventetid.

Spesielle kurs:

  • Knut Indahl: Dry needling (IMS), kurs 1 + advanced
  • Ann Cools: what's new from a biomechanical point of view, del 1 + 2 + 3

  • Paul Hodges: Lumbopelvic motor control: (clinical assessment and treatment of motor control dysfunction in low back pelvic pain

  • Neurac1 + 2 (overeks/undereks)

  • OMI (ortopedisk medisin) 1A + 1B + 2A + 2B + 3A

  • Kinesiotaping: trinn 1 + 2

Send Petter en epost

bottom of page