top of page

Behandlingstilbud for akuttpasienter

Fysioterapeutene ved Tonus som har kommunal driftsavtale, skal kunne gi et tilbud til pasienter med akutte skader/lidelser.

Det er derfor mulig for pasienter å ta kontakt med en av oss direkte for vurdering om behandling ansees å være kritisk nødvendig, og hvordan den best kan gjennomføres.


Det vil være anledning for telefon/videokonsultasjon.

Petter Dale kan kontaktes på mobil 48498402 / mail petter@tonus.no

Sigurd Lian kan kontaktes på mail sigurd@tonus.no

Nina Theodorsen vil kunne svare på henvendelser om svangerskap og barsel og kan kontaktes på 92483509/ mail nina@tonus.no

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page