Fysioterapeut - Sigurd Lian

(vikar 30% HELFO-tilskudd)

Klinikk og erfaring:

Sigurd er utdannet i Nederland og gjennomførte deler av sin turnustjeneste ved Tonus i 2018. Han tar hovedsakelig imot nyopererte pasienter da disse må prioriteres under driftstilskuddsordningen. Sigurd vektlegger en helhetlig og målrettet rehabilitering med fokus på aktiv deltagelse og individuell tilpasning.

Som tidligere fotballspiller og nå aktiv syklist har Sigurd god erfaring med idrettsspesifikk trening. I tillegg har han tilegnet seg kunnskap i behandling av ulike idrettsskader og hvordan returnere til idretten på en gunstig og effektiv måte. 

Spesielle kurs:

- OMI (ortopedisk medisin) basic course 

Send Sigurd en epost

Ring til Sigurd