top of page

Fysioterapeut - Sigurd Lian

(vikar 30% HELFO-tilskudd)

Klinikk og erfaring:

Sigurd er utdannet i Nederland og gjennomførte deler av sin turnustjeneste ved Tonus i 2018. Han tar hovedsakelig imot nyopererte pasienter og yrkesskader, da disse må prioriteres under driftstilskuddsordningen. Sigurd vektlegger en helhetlig og målrettet rehabilitering med fokus på aktiv deltagelse og individuell tilpasning.

Sigurd tilbyr også ultralydundersøkelse som privat fysioterapeut (ikke underlagt HELFO).

Som tidligere fotballspiller og nå aktiv syklist har Sigurd god erfaring med idrettsspesifikk trening. I tillegg har han tilegnet seg kunnskap i behandling av ulike idrettsskader og hvordan returnere til idretten på en gunstig og effektiv måte. 

Spesielle kurs:

  • Ultralyd, modul 1 + 2

  • Idrettsmedisinsk grunnkurs, trinn 1

  • Mulligan Concept A + B

  • OMI (ortopedisk medisin) basic course

bottom of page