top of page

Fysioterapeut - Terje Nitter

Klinikk og erfaring:

Terje har jobbet som fysioterapeut siden 2000.  Han har mye erfaring innen rehabilitering av akutt- og kronisk muskel- og skjelettproblematikk. Han startet som fysioterapeut i spesialist helsetjenesten ved Haukeland sykehus, etterfulgt av jobb ved Haraldsplass diakonale sykehus.

 

Siden 2003 har Terje jobbet på Tonus og han har vært sentral i utviklingen av Tonus-konseptet. I 2010 ble han medeier i klinikken og han har siden 2016 fungert som daglig leder. Terje har alltid brent for en aktiv, evidensbasert og pasientdeltagende fysioterapi. Selv om han jobber mye med idrettsskadeproblematikk liker han også godt å jobbe med generell muskel-skjelett problematikk for «vanlige» folk i alle aldre.

 
Terje var med fra starten i basistreningsprosjektet for lovende utøvere som var forløperen til det vi i dag kjenner som Olympiatoppen avdeling Vest -Norge. Han har ledet basistrening for en rekke toppidrettsutøver fra Hordaland siden starten av 2000 tallet (deriblant Alexander og Robin Dale Oen fra Vestkant-svømmerne, Christian Blumenfeldt, Sverre Lunde Pedersen og Håvard Lorentzen).
 
Parallelt med oppfølging av utøvere har han også holdt en rekke kurs i basistrening for trenere fra de fleste idretter. I dag er han en del av Olympiatoppens eksterne idrettsmedisinske nettverk der han utreder og behandler idrettsutøvere fra alle mulige idretter på toppnivå.
 
Han har også holdt mange foredrag om trening og rehabilitering i ulike fora som Hordaland idrettsmedisinske forening og ved HVL (Høgskulen på Vestlandet)
 
Terje er en av få fysioterapeuter i Bergen som tilpasser Supersole såler (les mer her), og den eneste som tilpasser Solemaid-såler (les mer her)
Han behandler alle typer muskelskjelett plager, og er spesielt opptatt av behandling av skuldre
 
Han har allsidig idrettsbakgrunn og drev det lengst innen troppsgymnastikk der han som senior konkurrerte for Salhus turn. 
 
Spesielle kurs:
 • Solemaids - såler for barn med severs syndrom (apophysical calcanei)
 • Mulligan Concept: A + B + avansert kurs
 • Ann Cools: what's new from a biomechanical point of view, del 1 + 2 + 3
 • Nakke – og Ryggdagene 2014 (3 nasjonale tverrfaglige nakke – og ryggkongress)
 • Peter O' Sullivan: Classification and management of  chronic low back  disorders – from a motor control perspective

 • Treating the whole person the integrated systems Model for Pain & Disability (evidence-based approach to optimize strategies for function & perfomance) – Dr. Linda-Joy Lee

 • Paul Hodges: Lumbopelvic motor control: (clinical assessment and treatment of motor control dysfunction in low back pelvic pain

 • Dr. Linda-Joy Lee: Thoracic ring Approach

 • Kinesiotaping: trinn 1 + 2

 • SUPERSOLE del 1 + 2 + 3 (undersøkelse og såletilpasning for pasienter med fotfeilstillinger)

 • 1st. World Congress of Sport Injury Prevention

 • S-E-T trinn 1 og 2, bedrift og workshops (overeks/undereks)

bottom of page